Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-2925 – 21-6-2019) : Bảo đảm tính chân thật của báo chí – Đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo

Chân thật là tính chất cơ bản của báo chí, nếu không muốn nói là cơ bản nhất. Vì thế cho đến nay, tính chất này vẫn tiếp tục được thảo luận một cách sâu

Read more